This site uses cookies to offer you a better user experience. By using this website, you accept our use of cookies.
EN  /  PL

Marek Straszewski, jeden z najbardziej utalentowanych i uznanych polskich fotografów, od wielu lat współpracujący z najpopularniejszymi magazynami m.in. Elle, Glamour, Playboy. Jest autorem wielu zdjęć reklamowych, m.in. dla Dior, Kinder Bueno, Big Star, Toyota oraz twórcą kampanii reklamowych dla największych producentów biżuterii w Polsce (APART) i Niemczech (WEMPE). Prace Marka Straszewskiego prezentowane były na dwóch wystawach indywidualnych, które odbyły się w Warszawie w 2007 roku (w postindustrialnej galerii PZO) oraz w 2008 r. (w Galerii Fibaka). Obecnie prowadzi własną pracownię fotograficzną w Warszawie.

Marek Straszewski, one of the most talented and recognized Polish photographers, for many years collaborating with the most popular magazines, including Elle, Glamour, Playboy. He is the author of many advertising photos, including for Dior, Kinder Bueno, Big Star, Toyota and the creator of advertising campaigns for the largest jewelry producers in Poland (APART) and Germany (WEMPE). Marek Straszewski's works were presented at two individual exhibitions that took place in Warsaw in 2007 (in the post-industrial PZO gallery) and in 2008 (in Galeria Fibaka). He currently runs his own photo studio in Warsaw.

Press!readmore!

Press!readmore!

EN  /  PL

Marek Straszewski, jeden z najbardziej utalentowanych i uznanych polskich fotografów, od wielu lat współpracujący z najpopularniejszymi magazynami m.in. Elle, Glamour, Playboy. Jest autorem wielu zdjęć reklamowych, m.in. dla Dior, Kinder Bueno, Big Star, Toyota oraz twórcą kampanii reklamowych dla największych producentów biżuterii w Polsce (APART) i Niemczech (WEMPE). Prace Marka Straszewskiego prezentowane były na dwóch wystawach indywidualnych, które odbyły się w Warszawie w 2007 roku (w postindustrialnej galerii PZO) oraz w 2008 r. (w Galerii Fibaka). Obecnie prowadzi własną pracownię fotograficzną w Warszawie.

Marek Straszewski, one of the most talented and recognized Polish photographers, for many years collaborating with the most popular magazines, including Elle, Glamour, Playboy. He is the author of many advertising photos, including for Dior, Kinder Bueno, Big Star, Toyota and the creator of advertising campaigns for the largest jewelry producers in Poland (APART) and Germany (WEMPE). Marek Straszewski's works were presented at two individual exhibitions that took place in Warsaw in 2007 (in the post-industrial PZO gallery) and in 2008 (in Galeria Fibaka). He currently runs his own photo studio in Warsaw.


Press!readmore!

Prasa o Marku

"Ma na swoim koncie wiele sesji do polskich i zagranicznych magazynów, współpracuje ze znakomitościami świata mody, współtworzy prestiżowe projekty. Słynie z tego, że jak nikt inny potrafi fotografować kobiety. W modelkach zawsze znajduje coś szczególnego, co sprawia, że zdjęcia są pełne emocji."
WywiadPANI
"Poznaliśmy się na sesji wiele lat temu i od razu znaleźliśmy estetyczne porozumienie. Marek świetnie operuje światłem, rozumie bohaterów swoich zdjęć."
Aneta KręglickaINSTYLE
"Lubię pracować z Markiem. Jest bardzo konkretny, a jednocześnie łagodny i delikatny. W czasie sesji potrafi wytworzyć pewien rodzaj chemii, potrzebny, by powstały dobre zdjęcia. Dla niego warto się starać."
Magdalena CieleckaINSTYLE

Press!readmore!

Press about Marek

"He has completed many sessions for Polish and foreign magazines, cooperates with celebrities of the fashion world, co-creates prestigious projects. He is famous for the fact that he can photograph women like no one else. In models, he always finds something special, which makes the photos full of emotions . "
InterviewPANI
"We met at the session many years ago and immediately found an aesthetic agreement. Marek works great with light , understands the characters of his photos."
Aneta KręglickaINSTYLE
"I like working with Marek. He is very specific, and at the same time gentle and delicate. During the session he can produce a certain type of chemistry, needed to create good photos. For him It is worth the effort."
Magdalena CieleckaINSTYLE